15 kwietnia 2015 r. zmarł ś. p. prof. zw. dr hab. Zdzisław Larski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 15 kwietnia 2015 r. roku zmarł

ś. p.

prof. zw. dr hab. Zdzisław Larski

wielce zasłużony profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

związany z uczelnią kortowską od 1967 roku,

wieloletni kierownik Katedry Mikrobiologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, ceniony nauczyciel, wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej
i pracowników naukowo-dydaktycznych, promotor szeregu prac doktorskich, znany naukowiec, wybitny autorytet w dziedzinie badań naukowych z zakresu wirusologii weterynaryjnej, autor licznych podręczników, publikacji, recenzji i ekspertyz naukowych.

Wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi, resortowymi i regionalnymi, m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Zasłużony Pracownik Rolnictwa, Medalem Pro Scientia Veterinaria Polona.

Uroczystości żałobne odbędą się w sobotę 18 kwietnia 2015 roku:

godz. 1245 – pożegnanie w kaplicy miejskiej przy ul. Poprzecznej

godz. 1315 – msza św. w kościele św. Józefa (ul. Jagiellońska),

a następnie pożegnanie akademickie i pogrzeb na cmentarzu komunalnym przy ul. Poprzecznej.


Prof. dr hab. Andrzej Koncicki
Dziekan

 GaleriaBrak zdjęć.