70-ta rocznica śmierci Dr. Kurta Obitza

          Pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pana Gustawa  Brzezina w Działdowie  w dniu 27 czerwca 2015r.   odbyła się uroczystośc w 70-tą rocznicę  śmierci Dr. Kurta  Obitza.  

  Kurt Obitz to lekarz weterynarii, wybitny naukowiec w dziedzinie parazytologii, działacz mazurski, pisarz i dziennikarz. Jego osoba, postawa i dorobek zasługują na zachowanie pamięci o nim dla przyszłych pokoleń. W Olsztynie Jego imieniem nazwano jedną z ulic w Kortowie, salę dydaktyczną na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM, a także  Szkołę Podstawową w Węgielsztynie w pow. Węgorzewskim.

Urosczystośc odbyła się przy współudziale:

- Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

- Przewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

- społeczności Mazurów,

- Burmistrza Miasta Działdowo,

- Burmistrza Miasta Węgorzewo

- Warmińsko Mazurskiej Izby Lwkarsko Weterynaryjnej.

 

Uchwały Warminsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej dotyczące Medalu K. Obitza:

Wyróżnieni  Medalem  im. Dr. Kurta Obitza

Pan lek. wet. Henryk   Szubstarski

 Pan Prof. dr hab.  Janusz   Małłek

Kim był dr Kurt Obitz?

Zdjęcia z odsłonięcia tablicy i wręczenia medalu Kurta Alfreda Obitza

Artykuł z "Zycia Weterynaryjnego"GaleriaBrak zdjęć.