Dyplomy dla Absolwentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

        W dniu 3 czerwca 2016 roku odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów lekarza weterynarii absolwentom rocznika 2010-2016. W wypełnionej szczelnie auli Centrum Konferencyjnego zasiedli absolwenci, rodziny i przyjaciele dyplomantów, pracownicy naukowi wydziału, goście z zagranicy, przedstawiciele władz miasta i regionu, prezesi izb lekarsko-weterynaryjnych, reprezentanci firm współpracujących z wydziałem. - Dyplom ukończenia naszego wydziału ma wielką wartość, sukcesy wydziału są dostrzegane także poza uczelnią – mówił dziekan prof. Andrzej Koncicki, otwierając uroczystość i przypominając o niedawnym uhonorowaniu wydziału nagrodą marszałka województwa - Laurem „Najlepszym z najlepszych". W 2014 roku wydział otrzymał także nagrodę prezydenta Olsztyna – statuetkę św. Jakuba. - Sześć lat temu, przyjmując was do grona studentów naszego wydziału, gratulowaliśmy wam dobrego wyboru, dziś spełniły się wasze marzenia. Wierzymy, że opuszczając mury uczelni, wynosicie dumę z ukończenia studiów na naszym wydziale – zwracał się w ciepłych słowach prof. A. Koncicki do Władze wydziału wyróżniły nagrodami i dyplomami studentów osiągających najlepsze wyniki w nauce. Prymusów nagradzali także prezesi izb lekarsko-weterynaryjnych oraz przedstawiciele firm. Najlepszą studentką z naszego województwa okazała się Magdalena Rekieć, która otrzymała nagrodę z rąk dr. Ludwika Bartoszewicza, dyrektora Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie.       

Relacja uniwersytecka:

Galeria zdjęć:  autor Janusz Pająk

 GaleriaBrak zdjęć.