Farmakologia kliniczna małych zwierząt – wybrane zagadnienia

Mam przyjemność przedstawić skrypt mojego autorstwa pt.:

FARMAKOLOGIA KLINICZNA MAŁYCH ZWIERZĄT – WYBRANE ZAGADNIENIA

Podręcznik został przygotowany i wydany w ramach projektu pt. „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Publikacja została wydana w otwartym dostępie; poniżej znajduje się link do elektronicznej wersji skryptu.

Mam nadzieję, że publikacja znajdzie czytelników i okaże się przydatna.

Dr n. wet. Tomasz MaślankaGaleriaBrak zdjęć.