GOSPOSTRATEG "OWADY" STRATEGIA

W ramach realizacji projektu pt. „Opracowanie strategii wykorzystania alternatywnych źródeł białka w żywieniu zwierząt umożliwiającej rozwój jego produkcji na terytorium RP” finansowanego przez NCBiR w ramach programu GOSPOSTRATEG 1, "OWADY" realizowanego w terminie 01.11.2018 – 31.10.2021

Numer umowy o dofinansowanie projektu: GOSPOSTRATEG1/385141/16/NCBR/2018

Wydano nastepujące publikacje:

1. "Strategia  wykorzystania alternatywnych źródeł białka w żywieniu zwierzat oraz możliwości rozwoju jego produkcji na terytorium Rzeczpospolitej Polski"

Opracowanie pod redakcją Tadeusz Bakuła, Remigiusz Gałęcki

Link do publikacji:

2.. Wytyczne dobrej praktyki higienicznej w produkcji owadów dla celów paszowych i spożywczych

Monografia autorstwa: Krzysztof Kwiatek, Tadeusz Bakuła, Zbigniew Sieradzki, Zbigniew Osiński, Ewelina Kowalczyk

   link do publikacji:

3. Wdrożenie zasad i systemu HACCP w produkcji przetworzonego białka owadziego

Monografia autorstwa: Krzysztof Kwiatek, Zbigniew Osiński, Zbigniew Sieradzki, Ewelina Patyra, Tadeusz Bakuła

   link do publikacji:

4  PRZEWODNIK WYKRYWANIA W PASZACH SKŁADNIKÓW PRZETWORZONEGO BIAŁKA ZWIERZĘCEGO I OWADZIEGO METODĄ MIKROSKOPOWĄ

Monografia autorstwa: dr Anna Weiner, prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek,  mgr inż. Ilona Paprocka

link do publikacji:

 

5. Czarna mucha – nowe zwierzę gospodarskie.

Autorstwa: Ismena Kordylewska, Remigiusz Gałęcki, 

 link do publikacji:

6. Mącznik młynarek – hodowla w kilku krokach.

Autorstwa: Remigiusz Gałęcki

 link do publikacji:

link do publikacji:

 

 wiecej:

 

Konferencja naukowa pt. „Owady jako alternatywne źródło białka w żywieniu zwierząt i ludzi”

Warsztaty szkoleniowe pt. „Hodowla fermowa wybranych owadów zaliczanych do grupy zwierząt gospodarskich” więcej:

 

  wiecej

Mają dużo białka i są tanie w hodowli.

Czy owady będą jedzeniem przyszłości?GaleriaBrak zdjęć.