Harmonogram ankietyzacji jakości zajęć dydaktycznych

OGŁOSZENIE

PRODZIEKANA ds. Studiów

HARMONOGRAM

Ankietyzacji jakości zajęć dydaktycznych realizowanych i kończących się w semestrze zimowym 2013/2014

 (przedmiotów i nauczycieli akademickich)

 

Ankietę wypełniają studenci w terminie od 17 lutego do 28 lutego 2014r. w systemie USOSweb w aktywnej w tym czasie zakładce ANKIETY.

Ankietyzacja odbywa się zgodnie z zasadami anonimowości i poufności.

Szczegółowe informacje dotyczące ankietyzacji obszarów kształcenia zawarte są w Zarządzeniu Rektora Nr 51/2013 dostępnym na stronie uwm.edu.pl.

 

PRODZIEKAN ds. Studiów

Dr hab. Andrzej Pomianowski, prof. UWMGaleriaBrak zdjęć.