Kodeks Etyki Lekarza Weterynarii

JAKO LEKARZ WETERYNARII PRZYRZEKAM 

zgodzie z mym powołaniem, w trakcie pełnienia obowiązków zawodowych będę:

postępował sumiennie i zgodnie z aktualną wiedzą wet.,

strzegł godności zawodu,

przyczyniał się w miarę możliwości do postępu nauk wet.,

a także wykonywał obowiązki wynikające z przepisów prawa oraz zasad KELW.

Prof. dr hab. Józef Szarek   - prezentacja - "Kodeks Etyki Lekarza Weterynarii"GaleriaBrak zdjęć.