KONFERENCJA NAUKOWA „Hodowla owadów na cele paszowe i żywieniowe”

Konferencja naukowa pt. „Hodowla owadów na cele paszowe i żywieniowe”

zorganizowana przez

Katedrę Prewencji Weterynaryjnej i Higieny Pasz,

Wydziału Medycyny Weterynaryjne, Uniewrsytetu Warmińsko -Mazurski w Olsztyniej

odbyła się 14 -15 06 2023 r.

      Konferencja była adresowana przede wszystkim do polskich naukowców, hodowców owadów, osób zajmujących się przetwórstwem, produkcją pasz, potencjalnych hodowców owadów oraz inspektorów nadzoru weterynaryjnego.

      W konferencji wzięło udział ponad 200 osób. Wygłoszono 6 wykładów plenarnych w tym 3 w języku angielskim z symultanicznym tłumaczeniem. Poza tym na 6 sesjach tematycznych wygłoszono 26 doniesień ustnych i 9 doniesień plakatowych omawiających wyniki prac badawczych.

     Główne temat konferencji to: owady w środowisku i życiu człowieka, hodowla owadów w skali masowej w świecie i Europie, wybrane aspekty hodowli Hermetia Illucens w Polsce, technologie w hodowli i przetwórstwie owadów, nadzór weterynaryjny w hodowli i przetwórstwie owadów, owady jako zwierzęta gospodarskie, aspekty prawne, ekonomiczne, systemy jakości w hodowli i przetwórstwie owadów.

    W konferencji uczestniczyli uznani specjaliści z zakresu hodowli owadów oraz pracownicy naukowi przedstawiający swoje wyniki badań dotyczące hodowli, przetwarzania i wykorzystania produktów pozyskiwanych z owadów. Konferencja była również doskonałą platformą do dyskusji i wymiany doświadczeń między uczestnikami. Nawiązano bardzo wiele kontaktów naukowych i biznesowych. Konferencja z pewnością zaprocentuje współpracą, nowymi inicjatywami badawczymi i projektowymi. Informacje o konferencji, uczestnikach i tematach były przedmiotem doniesień medialnych rozpropagowanych przez patronów medialnych konferencji.

   Duże zapotrzebowanie na wiedzę związaną z chowem i hodowlą owadów na cele paszowe i żywieniowe skłoniło organizatorów do podjęcia przygotowań do kolejnej konferencji w następnym roku.

    Konferencja była objęta patronatem honorowych przez: Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, Marszałka Województwa Warmńsko-Mazurskiego, Prezydenta Olsztyna, Rektora Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie. Patronatem medialnym konferencję objęli: Dom Wydawniczy Pro Agricola, Gazeta Olsztyńska, Radio Olsztyn, Radio UWM, TVP3 Olsztyn. Partnerami organizacji konferencji byli Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna i Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

     Konferencja była dofinansowana w ramach realizacji programu realizowanego przez Mionisterstwo Edukacji i Nauki  "Doskonała Nauka" „Wsparcie konferencji naukowych”

Program

Materiały Konferencyjne

Owady a feed ban - pfezentacja - Joanna Wacławek-Żułma Biuro Pasz, Farmacji i Utylizacji
Główny Inspektorat Weterynarii

Konferencja "Hodowla owadów na cele paszowe i żywieniowe"

Do czego potrzebne są jadalne owady? Naukowcy rozmawiają o ich hodowli

Wiadomości TVP3 Olsztyn   - 07.55

 

 Galeria

dr hab. Tadeusz Bakuła prof UWM
dr hab. Marcin Kadej prof. UWr


lek. wet. Remigiusz Gałęcki


Cindy Schoumacher Policy Officer at the European CommissionLars-Henrik Lau Heckmann Head of Business Development at Better Insect Solutionsprof dr hab. Damian Józefiak


prof. dr hab Krzysztof Kwiatek


Dr med. vet. Nils Grabowski Institute for Food Quality and Food Safety, Hannover University of Veterinary Medicine, Germany

Paweł Górzyński TENEBRIA


dr Bartosz Kierończyk


Krzysztof Dudek HiProMine


Jakub Urbański


Wojciech Zahaczewski OVAD


dr Elżbieta Terech-Majewska
mgr inż. Paweł Majewski Politechnika WrocławskaPaweł Majewski Politechnika Wrocławska

dr hab. inż. Arkadiusz Kowalski Politechnika Wrocławska

dr hab. Piotr Zapotoczny prof UWM