Konferencja naukowa pt. „Owady jako alternatywne źródło białka w żywieniu zwierząt i ludzi”

Konferencja została zorganizowana w dniu 14 września 2021 r. przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w ramach projektu współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju programu GOSPOSTRATEG I "OWADY"

pt.: „Opracowanie strategii wykorzystania alternatywnych źródeł białka w żywieniu zwierząt umożliwiającej rozwój jego produkcji na terytorium RP”. Umowa nr GOSPOSTRATEG1/385141/16/NCBR/2018.

Link do materiałów konferencyjnych:GaleriaBrak zdjęć.