Kręg piersiowy konia - 3D

Obraz 3D kręgu piersiowego konia.

Jedną z cech charakterystycznych kręgów piersiowych tego gatunku jest wyrostek kolczysty - część doczaszkowa tego wyrostka jest wąska (ostra) natomiast część doogonowa jest szeroka (tępa).  

 

 

Zdjęcie wykonał: Remigiusz Gałęcki - Student II roku Medycyny Weterynaryjnej.GaleriaBrak zdjęć.