Lokalna Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Olsztynie

Zakres działalności LKE w Olsztynie obejmuje OLSZTYN, BIAŁYSTOK, BIAŁOWIEŻA

Lokalna Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach

Uniwersytet Warmińsko - Mazurski Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

ul. Oczapowskiego 13/4

10 - 718 Olsztyn

( 89) 523 39 82 fax 523-38-77;

e-maillke@uwm.edu.pl

https://www.umb.edu.pl/s,392/Lokalna_komisja_etyczna_do_spraw_doswiadczen_na_zwierzetach  

Zespołu ds. Dobrostanu Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie

Przypominamy o obowiązku przesyłania informacji do wszystkich Katedr Wydziału odnoście przeprowadzanego eksperymentu w celu ułatwienia wzajemnego udostępnienia pozyskanych narządów i tkanek. GaleriaBrak zdjęć.