Malaria

Malaria, zimnica - malaria, plasmodiosis, dawna nazwa - febra - febris – ostra lub przewlekła, tropikalna choroba pasożytnicza, której różne postacie wywoływane są przez jeden lub więcej gatunków jednokomórkowego pierwotniaka z rodzaju  Plasmodium

Prezentację przygotował Prof. dr hab. Józef Szarek z

Zespołu Weterynarii Sądowej z  Katedry PatofiziologiiI, Weterynarii Sądowej i Administracji, Wydziału Medycyny Weterynarjnej, Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie.

Prezentacja:GaleriaBrak zdjęć.