Preparacja okolicy podjęzykowej - film

Film przedstawia preparację okolicy podjęzykowej psa. 

Wiedza specjalistyczna - Materiał dydaktycznyGaleriaBrak zdjęć.