Regiony wolne od wirusa choroby Aujeszkyego

 Informacja o uznaniu części województwa warmińsko – mazurskiego

 za  region wolny od wirusa choroby Aujeszkyego u świń

Zgodnie z ust. 3.5. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń (Dz. U. z 2008 r. Nr 64,poz. 397, z późn. zm.), w dniu 12 listopada 2012 roku  obszar pięciu regionów, wchodzących w skład województwa warmińsko – mazurskiego uznano za wolny od wirusa choroby Aujeszkyego u świńu

- region I – 3 powiaty ziemskie: braniewski, elbląski, ostródzki oraz 1 powiat grodzki: Elbląg;

- region II – 4 powiaty ziemskie: bartoszycki, kętrzyński, lidzbarski, węgorzewski;

- region  III – 2 powiaty ziemskie: nidzicki, olsztyński oraz 1 powiat grodzki: Olsztyn;

- region  IV – 3 powiaty ziemskie: giżycki, mrągowski, szczycieński;

- region  V – 4 powiaty ziemskie: ełcki, olecki, piski, gołdapski.

W regionach uznanych za wolne prowadzi się stałe monitorowanie choroby.

Zgodnie z ust. 3.7. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń (Dz. U. z 2008 r. Nr 64,poz. 397, z późn. zm.)  do regionu uznanego za wolny od wirusa choroby Aujeszkyego mogą być wprowadzane:

  1. świnie ze stada o statusie stada urzędowo wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego, położonego w regionie wolnym od wirusa choroby Aujeszkyego;
  2. świnie ze stada o statusie stada urzędowo wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego, położonego w regionie prowadzącym program zwalczania choroby Aujeszkyego, pod warunkiem, że świnie te przed wprowadzeniem do do regionu wolnego zostały poddane przynajmniej dwóm  badaniom serologicznym w kierunku choroby Aujeszkyego i uzyskano wyniki ujemne. Odstęp między badaniami powinien wynosić przynajmniej 30 dni, przy czym drugie z nich powinno być wykonane najpóźniej 15 dni przed transportem (wysyłką);
  3. materiał biologiczny, pozyskany w centrum o statusie stada urzędowo wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego, położonym w regionie wolnym od wirusa choroby Aujeszkyego;
  4. materiał biologiczny, pozyskany w centrum o statusie stada urzędowo wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego, położonym w regionie prowadzącym zwalczania choroby Aujeszkyego, pod warunkiem, że jest on transportowany bezpośrednio z centrum do stada przeznaczenia.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Lekarza Weterynarii obowiązuje 60-dniowy okres przejściowy (licząc od dnia uznania) a więc ww. zasady dotyczące przemieszczania zwierząt i materiału biologicznego do regionu województwa warmińsko-mazurskiego uznanego za wolny od wirusa choroby Aujeszkyego będą obowiązywać od dnia 11 stycznia 2013 roku. 

Na stronie Głównego Lekarza Weterynarii (link: Zdrowie i ochrona zwierząt → zwalczanie chorób zakaźnych → choroba Aujeszkyego → wykaz regionów wolnych od wirusa choroby Aujeszkyego u świń), znajduje się wykaz wszystkich regionów w Polsce uznanych za wolne od wirusa choroby Aujeszkyego:

.GaleriaBrak zdjęć.