Nowe wydanie książki - Lekarz weterunarii jako biegły

Lekarz weterynarii jako biegły

Józef Szarek

Wydanie V poprawione i uzupełnione, 2005 r.  Wydawnictwo UWM w Olsztynie

Książka - to udoskonalona baza danych służąca lekarzom weterynarii i biegłym różnych specjalności, w rozwiązywaniu trudnych spraw w postępowaniach procesowych.

 

 

Informacja o książce:

This book is:

 GaleriaBrak zdjęć.