Studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Olsztynie w języku angielskim

Autor: Tadeusz Bakuła - emeryt
PDF | Drukuj | Poleć
Studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Olsztynie w języku angielskim

Faculty of Veterinary Medicine of the UWM in Olsztyn, Poland, offers education in the field of veterinary medicine in English

Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie na kierunku weterynaria uruchamia kształcenie w języku angielskim na poziomie studiów jednolitych magisterskich o 11-semestralnym wymiarze kształcenia.

Uchwała Nr  24/2013 Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej z dnia 15 marca 2013 roku

                        w  sprawie zmiany w ofercie kształcenia na kierunku weterynaria

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (D.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 23 ust. 3, pkt 1 i 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z późn. zm.), w związku z § 1 Rozporządzenia Ministra nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: weterynarii i architektury (Dz. U. Nr 207 poz. 1233), uchwala się co następuje:

§1

1.     Na kierunku weterynaria uruchamia się kształcenie w języku angielskim na poziomie studiów jednolitych magisterskich o 11-semestralnym wymiarze kształcenia w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej.

2.     Kształcenie, o którym mowa w ust. 1 prowadzone będzie na podstawie planu studiów i programu kształcenia identycznych jak na studiach prowadzonych w języku polskim.

§ 2

Realizacja zajęć dydaktycznych rozpoczyna się z dniem 1 października 2014 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dziekan

Przewodniczący Rady Wydziału

Twój komentarz

Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się lub dodaj komentarz bez logowania:

:
:
:
: