Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

O wydziale

 

Jubileusz 50-lecia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

połączony ze zjazdem absolwentów

 

Więcej ......

Dziekan i Rada Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie

uprzejmie zapraszają

na

UROCZYSTĄ INAUGURACJĘ

ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

która odbędzie się 29 września 2017 r. o godzinie 1200

w auli im. M. i G. Dietrichów w Centrum Nauk Humanistycznych

przy ul. K. Obitza 1 w Kortowie II

 

HARMONOGRAM INAUGURACJI dla studentów I roku  więcej.....


Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Wydział Medycyny Weterynaryjnej jest jednym z 17 wydziałów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Został utworzony w 1967 roku. W związku z dynamicznym rozwojem kadry naukowo-dydaktycznej uzyskał prawo nadawania stopnia doktora nauk weterynaryjnych już w 1968 roku, a doktora habilitowanego w 1971 roku. Wydział posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej i aprobację europejską EAEVE. W rankingu szkół wyższych "Perspektywy 2014" i "Perspektywy 2015" kierunek weterynaria zajął I miejsce w Polsce w swojej grupie kierunków. W ocenie parametrycznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego posiada kategorię naukową A. Wydział jest członkiem Konsorcjum Naukowego „Zdrowe zwierzę – bezpieczna żywność”, które otrzymało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego  na lata 2015-2019 w dziedzinie nauk weterynaryjnych. Wydział posiada nowoczesną infrestrukturę dydaktyczną, badawczą i kliniczną. W jego skład  wchodzi 16 katedr oraz Poliklinika Weterynaryjna. Na Wydziale zatrudnionych jest 17 profesorów, w tym 13 na stanowisku profesora zwyczajnego, 21 doktorów habilitowanych, w tym 9 profesorów UWM, 52 doktorów i 4 lekarzy weterynarii oraz 44 pracowników inżynieryjno-technicznych i administracyjnych. Wydział prowadzi jednolite studia magisterskie na kierunku weterynaria oraz studia doktoranckie w dziedzinie nauki weterynaryjne.


http://www.eaeve.org/fileadmin/templates/images/logo.jpgW 2005 roku Wydział Medycyny Weterynaryjnej uzyskał aprobację Europejskiego Stowarzyszenia ds. Oceny Jakości Kształcenia na Wydziałach Weterynaryjnych (European Association of Establishments for Veterinary Education – EAEVE)  w zakresie zgodności procesu kształcenia na kierunku weterynaria ze standardami Unii Europejskiej. W wyniku ponownej wizytacji Wydziału przez komisję ewaluacyjną EAEVE w 2012 i 2016 roku  aporbacja  została przdłużona do 2022 roku.


W XVI edycji Rankingu Szkół Wyższych "Perspektywy 2015"  kierunek WETERYNARIA realizowany na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie zajął I miejsce w grupie kierunków WETERYNARIA. Uzyskany Znak Jakości "Najlepsze studia w Polsce" potwierdza, że prowadzone na wydziale studia uzyskały najwyższą punktację spośród wszystkich polskich uczelni akademickich, które prowadzą kierunek WETERYNARIA  w ocenianym zakresie. W 2014 roku kierunek WETERYNARIA również był najlepszy w Polsce

Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM jest członkiem Konsorcjum Naukowego „Zdrowe zwierzę – bezpieczna żywność”, które otrzymało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego  na lata 2015-2019 w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych w dziedzinie nauk weterynaryjnych.

Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące to flagowe jednostki polskiej nauki. Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM jest pierwszym wydziałem Ubiwersytetu, który znalazł się w konsorcjum o statusie KNOW.

W skład konsorcjum Naukowego „Zdrowe zwierzę – bezpieczna żywność”, oprócz Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie, weszły: Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie oraz Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.
 

Informacje o konkursach  KNOW

 

Informacje o studiach doktoranckich KNOW


 

Lokalna Komisja Etyczna

 

Jubileusz 50-lecia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

połączony ze zjazdem absolwentów

 

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie