Zagadnienia egzaminacyjne z dziedziny Choroby Wewnętrzne Koni na rok akademicki 2013-2014

Opublikował/a: Tomasz Monowid
PDF | Drukuj | Poleć
Zagadnienia egzaminacyjne z dziedziny Choroby Wewnętrzne Koni na rok akademicki 2013-2014

Zagadnienia egzaminacyjne z Chorób Wewnętrznych Koni

 

1.       Natręctwa i narowy koni – rodzaje, przyczyny, konsekwencje zdrowotne, zapobieganie

2.       Grupy objawów schorzeń dermatologicznych koni w zależności od przyczyn – omówić

3.       Przyczyny, objawy i konsekwencje świądu skóry koni

4.       Objawy, rozpoznawanie, leczenie, zapobieganie dermatozom pasożytniczym koni

5.       Choroby skóry koni o podłożu immunologicznym - przyczyny, objawy, rozpoznawanie, postępowanie terapeutyczne, zapobieganie

6.       Dermatozy łojotokowe koni na przykładzie dermatofilozy i dermatofitozy

7.       Sarkoidy koni – przyczyny, mechanizmy przenoszenia, rozwoju, typy, postępowanie terapeutyczne

8.       Obrzęk tkanki podskórnej, sklerodermia jako objaw i powikłania stanów chorobowych – różnicowanie, rozpoznanie, postępowanie terapeutyczne

9.       Choroby karku i kłębu – kretowina, odsednienie, norzyca

10.   Zespół grudy pęcinowej – przyczyny, mechanizm rozwoju choroby, objawy, postępowanie terapeutyczne

11.   Angiopatie – typy, przyczyny

12.   Wybrocznica koni – przyczyny, patogeneza, objawy, rozpoznanie, postępowanie terapeutyczne

13.   Niedokrwistości koni – rodzaje, przyczyny, objawy, leczenie

14.   Układ grupowy krwi koni, wskazania i zasady przetaczania krwi koni, powikłania poprzetoczeniowe

15.   Chromanie przestankowe koni – przyczyny, objawy i rozpoznawanie, diagnostyka różnicowa, leczenie

16.   Zakrzepica jako powikłanie – mechanizmy powstawania, rozpoznanie, konsekwencje występowania, postępowanie terapeutyczne, profilaktyczne

17.   Podział schorzeń układu krążenia koni, metody diagnostyczne w rozpoznawaniu schorzeń układu krążenia

18.   Pierwotna niewydolność serca koni – przyczyny, rozpoznawanie

19.   Wtórna niewydolność serca koni - przyczyny, rozpoznawanie

20.   Terapia koni z niewydolnością serca

21.   Wady zastawek serca najczęściej występujące u koni – typy, przyczyny, objawy kliniczne, różnicowanie, rokowanie

22.   Kardiomiopatie koni – rodzaje, przyczyny, mechanizm rozwoju, postępowanie terapeutyczne

23.   Zaburzenia przewodnictwa nerwowego w sercu koni – rodzaje, przyczyny, rozpoznawanie, postępowanie terapeutyczne, zapis EKG

24.   Specyfika gatunkowa budowy i funkcji układu oddechowego koni – predyspozycje do występowania schorzeń

25.   Przyczyny i konsekwencje kaszlu koni, postępowanie z koniem kaszlącym

26.   Krwotok płucny koni – przyczyny, rozpoznawanie, różnicowanie, postępowanie terapeutyczne

27.   Przewlekła, nawrotowa choroba obturacyjna płuc koni, przewlekłe, obturacyjne zapalenie oskrzeli koni – przyczyny, mechanizm powstawania objawów chorobowych, różnicowanie od chorób zakaźnych, postępowanie terapeutyczne, zapobieganie

28.   Zapalenie płuc (i opłucnej) koni - przyczyny, objawy i rozpoznawanie, różnicowanie, postępowanie terapeutyczne

29.   Choroby worków powietrznych koni – rozpoznawanie, terapia

30.   Choroby obturacyjne górnych dróg oddechowych koni: dychawica świszcząca, przemieszczenie podniebienia miękkiego – przyczyny, rozpoznawanie, terapia

31.   Wpływ chorób układu oddechowego na użytkowanie sportowe koni

32.   Pierwotne i wtórne zapalenie jamy ustnej koni – rodzaje, przyczyny, objawy, różnicowanie, postępowanie terapeutyczne

33.   Zapalenie gardła koni - rodzaje, przyczyny, objawy, różnicowanie, postępowanie terapeutyczne

34.   Zatkanie, zwężenie, zachyłki przełyku – przyczyny, objawy, postępowanie lecznicze

35.   Przyczyny, typy i mechanizm powstawania owrzodzeń żołądka koni

36.   Rozpoznawanie owrzodzenia żołądka koni. Postępowanie terapeutyczne i zapobieganie wrzodom żołądka koni

37.   Przyczyny, rodzaje, objawy i rozpoznawanie, postępowanie terapeutyczne w wybranych schorzeniach przewodu pokarmowego koni:

- rozszerzenie, przeładowanie, pęknięcie żołądka

- zapalenie żołądka, dwunastnicy

- zapalenie jelita ślepego i okrężnucy

- morzyska na tle skurczy jelit

- zgazowanie, wzdęcie jelit

- zatkania jelit cienkich

- przeładowanie, zatkania okrężnicy

- przeładowanie, zatkanie, wzdęcie jelita ślepego

- przemieszczenia, wgłobienia, wpochwienia, skręt jelit cienkich

- wgłobienia jelit grubych

- przemieszczenia, skręt okrężnicy

- zagięcie, skręt jelita ślepego

- kolka zatorowo-zakrzepowa

- porażenie, atonia jelit

38.   Bóle morzyskowe koni – rodzaje, przyczyny, mechanizmy powstawania, jakim stanom towarzyszą

39.   Postępowanie niefarmakologiczne w rozpoznawaniu i terapii schorzeń morzyskowych koni

40.   Diagnostyka laboratoryjna w rozpoznawaniu schorzeń przewodu pokarmowego i jamy brzusznej koni

41.   Postępowanie przeciwbólowe (farmakologiczne, fizykalne i niefarmakologiczne) w terapii schorzeń morzyskowych koni

42.   Zapalenie otrzewnej koni – przyczyny, rozpoznawanie, rokowanie, postepowanie terapeutyczne

43.   Żółtaczki koni – rodzaje, przyczyny, diagnostyka różnicowa

44.   Diagnostyka laboratoryjna chorób wątroby koni

45.   Kamica żółciowa koni – przyczyny, obraz kliniczny, terapia

46.   Hiperlipemia koni – przyczyny, objawy, postępowanie terapeutyczne

47.   Zespół Cushinga koni – przyczyny, mechanizm powstawania i opis charakterystycznych objawów klinicznych, diagnostyka laboratoryjna, różnicowa, leczenie

48.   Osteodystrofia włóknista – przyczyny, mechanizmy rozwoju choroby, objawy kliniczne i laboratoryjne, rozpoznawanie, leczenie

49.   Ochwat koni – teorie powstawania, etiologia i patogeneza

50.   Objawy kliniczne ochwatu ostrego i przewlekłego – opis, mechanizm powstawania, konsekwencje dla postępowania terapeutycznego

51.   Terapia ochwatu ostrego i przewlekłego

52.   Typy miopatii u koni

53.   Mięśniochwat porażenny koni

54.   Przetrenowanie z odwodnieniem koni – etiologia i patogeneza, rozpoznawanie, zasady terapii i profilaktyki

55.   Pokarmowa dystrofia mięśni koni – przyczyny, patogeneza, objawy, leczenie i zapobieganie

56.   Zakażenia dróg moczowych koni – etiologia, patogeneza, objawy, leczenie

57.   Ostra niewydolność nerek koni- przyczyny, patogeneza, objawy kliniczne, terapia

58.   Przewlekła niewydolność nerek koni- przyczyny, patogeneza, objawy kliniczne, terapia

59.   Diagnostyka laboratoryjna ostrej i przewlekłej niewydolności nerek koni z uwzględnieniem zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej

60.   Kamica układu moczowego – rodzaje, przyczyny, patogeneza, objawy, terapia

61.   Badanie neurologiczne konia

62.   Niezborności ruchowe – rodzaje, przyczyny, objawy, postępowanie terapeutyczne, rokowanie

63.   Zespół końskiego ogona – przyczyny, patogeneza, objawy, różnicowanie, rokowanie,

64.   Porażenia nerwów – przyczyny, objawy, postępowanie terapeutyczne

- porażenie nerwu twarzowego

- porażenie nerwu nadłopatkowego

- porażenie nerwu promieniowego

- porażenie splotu barkowego

- porażenie zwoju kulszowego

65.   Zapalenie ucha środkowego i wewnętrznego – przyczyny, patogeneza, objawy, leczenie

Twój komentarz

Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się lub dodaj komentarz bez logowania:

:
:
:
: