Zagadnienia egzaminacyjne z dziedziny Choroby Wewnętrzne Psów i Kotów na rok akademicki 2013-2014

Autor: Tomasz Monowid
PDF | Drukuj | Poleć
Zagadnienia egzaminacyjne z dziedziny Choroby Wewnętrzne Psów i Kotów na rok akademicki 2013-2014

Zagadnienia egzaminacyjne Choroby wewnętrzne psów i kotów

 

 

1.       Zaburzenia mikcji- przyczyny, rozpoznawanie, leczenie

2.      Niewydolność nerek- rodzaje, przyczyny, postępowanie terapeutyczne

3.      Przedstaw schemat postępowania diagnostycznego u psa/kota z objawami wzmożonego pragnienia i wielomoczu.

4.      Badania dodatkowe stosowane w  urologii

5.      FLUTD-przyczyny, diagnostyka różnicowa, postępowanie terapeutyczne.

6.      Przewlekłe zapalenie kłębuszków nerkowych u psów – objawy kliniczne, laboratoryjne, rozpoznanie, leczenie farmakologiczne i dietetyczne.

7.      Ostra i przewlekła niewydolność nerek.

8.      Kamica układu moczowego- rodzaje, przyczyny, leczenie

9.      Infekcyjne zapalenie układu moczowego

10.  Najczęściej występujące dermatozy hormonalne u psów i kotów- przyczyny, objawy kliniczne, zasady rozpoznawania i postępowanie lecznicze.

11.  Choroby świądowe u psów i kotów - lokalizacja, przyczyny i leczenie.

12.  Atopowe zapalenie skóry u psów.

13.  Najczęściej występujące choroby pasożytnicze skóry u psów i kotów- przyczyny i leczenie.

14.  Najczęściej występujące choroby autoimmunologiczne u psów i kotów- dane z wywiadu, objawy kliniczne, zasady rozpoznawania i leczenia.

15.  Pęcherzyca liściasta u psów i kotów.

16.  Układowy toczeń rumieniowaty u psów i kotów.

17.  Otitis externa - przyczyny, objawy kliniczne, rozpoznanie i leczenie.

18.  Leczenie miejscowe w chorobach dermatologicznych.

19.  Badania dodatkowe w dermatologii.

20.   Wymień i opisz najczęstsze choroby górnych i dolnych dróg oddechowych kotów.

21.  Zespół oddechowy psów krótkoczaszkowych – etiologia, objawy, rozpoznanie i leczenie.

22.  Wymień i opisz choroby dolnych dróg oddechowych psów.

23.  Choroby oskrzeli, rozpoznawanie, objawy, leczenie i badania dodatkowe.

24.  Bronchoskopia, BAL.

25.  Jakie znasz choroby płuc u psów i kotów (etiologia, objawy i leczenie).

26.  Schorzenia krtani i tchawicy  – etiologia, objawy, diagnoza, leczenie.

27.  Wskazania i przeciwwskazania stosowania leków rozszerzających oskrzela, leków mukolitycznych i przeciwkaszlowych.

28.  Choroby opłucnej i śródpiersia– etiologia, objawy, leczenie.

29.  Badanie układu oddechowego (podstawowe i dodatkowe).

30.  Niewydolność serca: rodzaje, przyczyny, objawy i leczenie.

31.  Omów mechanizmy prowadzące do niewydolności oraz mechanizmy kompensujące niewydolność serca.

32.  Kaszel – przyczyny, rodzaje, diagnostyka różnicowa.

33.  Diagnostyka różnicowa chorób przebiegających z dusznością .

34.  Choroby wsierdzia i zastawek: etiologia, objawy, rozpoznawanie, leczenie.

35.  Wymień i omów rodzaje kardiomiopatii (etiologia, objawy, rozpoznawanie, leczenie).

36.  Wymień i omów choroby osierdzia.

37.  Wrodzone wady serca (patofizjologia, objawy, leczenie i badania dodatkowe).

38.  Zasady leczenia chorób układu krążenia u psów i kotów.

39.  Badanie elektrokardiograficzne: rodzaje odprowadzeń, technika wykonania zapisu, interpretacja zmienności zapisu.

40.  Badanie echokardiograficzne. Podstawowe zasady metody oraz  interpretacja obrazów patologicznych.

41.  Wyjaśnij patomechanizm padaczki oraz wymień leki stosowane do jej długotrwałej terapii.

42.  Wyjaśnij akronim VITAMIN D. Podaj co najmniej dwie choroby neurologiczne dla każdego skrótu.

43.  Opisz schemat badania neurologicznego. Opisz na czym polega badanie odruchów rdzeniowych, jaka jest skala oceny odruchów.

44.  Opisz badanie nerwów czaszkowych. W  jakim celu się je wykonuje.

45.  W jaki sposób można różnicować zespół przedsionkowy obwodowy od centralnego.

46.  Wymień i opisz badania dodatkowe, które wykonuje się u pacjenta neurologicznego.

47.   Wymień 3 choroby mózgu tła zapalnego u psów. Opisz ich etiopatogenezę, metody diagnozowania, leczenia.

48.  Wyjaśnij pojęcie ataksji. Wymień i opisz rodzaje. Przy jakich chorobach neurologicznych psów i kotów może występować.

49.  Jakie objawy neurologiczne towarzysza chorobom wysokiego odcinka szyjnego C1-C5. Opisz co najmniej dwie jednostki chorobowe charakterystyczne dla tego odcinka.

50.  Choroba krążka międzykręgowego u psów ras chondrodystroficznych. Wymień objawy neurologiczne, sposoby diagnozowania, oraz metody leczenia.

51.  Wymień sposoby podziału padaczki oraz metody diagnozowania padaczki u psów.

52.  W jaki sposób wykonuje się badanie płynu mózgowo-rdzeniowego? Jakie parametry należy oznaczyć? W przypadku podejrzenia których chorób badanie jest najbardziej przydatne?

53.  Jakie objawy neurologiczne towarzyszą chorobom odcinka L4-S3. Opisz jednostkę chorobową charakterystyczną dla tego odcinka.

54.  Co to jest status epilepticus? Jakie znasz metody leczenia?

55.  Choroba Addisona. Opisz etiopatogenezę, sposoby diagnozowania oraz metody leczenia.

56.  Wymień choroby przebiegające z objawami PD/PU. Jakie są metody ich różnicowania?

57.  Co to jest cukrzycowa kwasica ketonowa? Opisz metody leczenia.

58.  Wymień choroby tarczycy występujące u psów, opisz objawy oraz sposoby diagnozowania.

59.  Diagnozowanie i terapia cukrzycy.

60.  Nadczynność tarczycy- Opisz etiopatogenezę oraz metody diagnozowania i leczenia.

61.   Jakie znasz rodzaje cukrzycy? Jakie znasz leki przeciwcukrzycowe, w jaki sposób się stosuje?

62.  Zespół Cushinga u psów i kotów.

63.  Co to jest kryzys nadnerczowy? Jakie są jego przyczyny, objawy? Opisz leczenie.

64.  Wymień i opisz choroby endokrynologiczne powodujące objawy dermatologiczne.

65.  Neuropatia tarczycowa i cukrzycowa- opisz objawy oraz metody diagnozowania.

66.  Co to jest nadczynność przytarczyc? Jakie towarzyszą jej objawy? Jakie są metody diagnozowania?

67.  Ziarniniak eozynofilowy kotów.

68.  Niedrożność przełyku u psów.

69.  Zapalenie żołądka u psów i kotów.

70.  Endoskopia przewodu pokarmowego. Zasada metody i interpretacja stanów patologicznych.

71.  Zewnątrzwydzielnicza niewydolność trzustki psów.

72.  Choroba zapalna jelit psów (IBD).

73.  Niedrożność jelit u psów i kotów.

74.  Zasady leczenia płynami w chorobach przewodu pokarmowego.

75.  Choroby wątroby  u kotów.

76.  Choroby wątroby u psów.

77.  Zasady leczenia chorób przewodu pokarmowego psów i kotów. Postępowanie dietetyczne. Rodzaje leków. Zabiegi fizykalne.

 

Twój komentarz

Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się lub dodaj komentarz bez logowania:

:
:
:
: