Okręgowy Sprawozdawczy Zjazd Lekarzy Weterynarii w Olsztynie

           W dniu 9 kwietnia 2016 r.  na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie – Kortowo ul. M. Oczapowskiego 14 – w aula im. prof. K. Markiewicza odbył się Okręgowy Sprawozdawczy Zjazd Lekarzy Weterynarii w Olsztynie połączony z Jubileuszem XXV-lecia Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i wręczeniem Medali im. Dr. Kurta Obitza 

          Podczas Zjazdu, któremu przewodniczył prof. dr hab. Andrzej Koncicki prof. zw.,  Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej lek. wet Jacek Łukaszewicz i Prezes Okręgowej Warmińsko-Mazurskiej Rady Izby Lekarsko-Weterynaryjnej lek. wet. Zbigniew Wróblewski  wręczyli Odznakę Honorową Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej "Merytus" - Zasłużony dla Samorzadu Lekarsko-Weterynaryjnego Członkom naszej Izby prof. dr hab. Andrzejowi Koncickiemu prof. zw. i  dr hab. Andrzej Pomianowski prof. UWM.

Prezes i Rada Okręgowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej za pracę na rzecz samorządu lekarsko weterynaryjnego uhonorowała następujące osoby: Tadeusz Bakuła, Igor Hutnikiewicz, Aleksandra Jaksztowicz, Urszula Pazdry-Strzemżalska, Andrzej Raś, Jan Siemionek, Józef Szarek, Anna Wasilewska, Witold Wojciechowski

 

Medalem im. Dr. Kurta Obitza  zostali wyróżnieni panowie Erwin Kruk i Władysław Kubiński.

Laudacja - Erwin Kruk 

 

Laudacja - Władysław KubińskiGaleria