Podziel się tą publikacją przez e-mail

Konferencja naukowa pt. „Owady jako alternatywne źródło białka w żywieniu zwierząt i ludzi”

http://pl.wet.uwm.edu.pl/wiedza-ogolna/artykul/konferencja-naukowa-pt-owady-jako-alternatywne-zrodlo-bialka-w-zywieniu-zwierzat-i-ludzi/