Afrykański pomór świń - ćwiczenia symulacyjne

Autor: Dorota Daniluk
PDF | Drukuj | Poleć
Afrykański pomór świń - ćwiczenia symulacyjne

       Afrykański pomór świń należy do chorób podlegających obowiązkowi zwalczania. To wyjątkowo groźna, wirusowa choroba świń i dzików. Cechuje się wysoką zakaźnością i zaraźliwością. Choroba endemicznie występuje w Afryce oraz na Sardynii. W roku 2007 ogniska afrykańskiego pomoru świń zaczęły pojawiać się na terenie Gruzji i szybko rozprzestrzeniać m.in. na terenie państw leżących na Kaukazie oraz na terenie Federacji Rosyjskiej. W ciągu kilkudziesięciu miesięcy wirus rozwleczony został na odległość kilku tysięcy kilometrów. Ogniska choroby pojawiły się w okręgu Leningradzkim oraz w pobliżu granicy z Ukrainą. 

       W związku z realnym zagrożeniem wystąpienia tej jednostki chorobowej na terenie naszego kraju, w dniach 18 - 20 października 2011 r. na terenie powiatu gołdapskiego odbyły się wojewódzkie ćwiczenia symulacyjne z zakresu zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Organizatorem ćwiczeń był Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gołdapi. W ćwiczeniach udział wzięli Główny Lekarz Weterynarii – lek. wet. Janusz Związek wraz z przedstawicielami Głównego Inspektoratu Weterynarii, zaproszeni goście z Obwodu Kaliningradzkiego, w tym Obwodowy Lekarz Weterynarii – lek. wet. Władimir Jewgieniewicz Kadocznikow oraz jego zastępca, prof. dr hab. Iwona Markowska-Daniel – PIWet PIB w Puławach, prof. dr hab. Maciej Gajęcki – UWM, Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem Starosty Gołdapskiego, przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Wojewódzkiej Policji oraz W-M Oddziału Straży Granicznej, przedstawiciele  Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji Dezynsekcji i Deratyzacji, zaproszeni przedstawiciele Inspekcji Weterynaryjnej z województwa podlaskiego, pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie oraz pracownicy Powiatowych Inspektoratów Weterynarii tutejszego województwa.

       Ćwiczenia odbyły się zgodnie z zasadami zawartymi w polskim weterynaryjnym planie gotowości zwalczania afrykańskiego pomoru świń, opartym na krajowych i unijnych aktach prawnych. Celem ćwiczeń była ocena przygotowania merytorycznego i praktycznego Inspekcji Weterynaryjnej oraz służb współpracujących na wypadek wybuchu choroby na terenie naszego województwa.

       Ćwiczenia rozpoczęły się konferencją, podczas której przedstawiciele nauki przekazali uczestnikom aktualne informacje dotyczące afrykańskiego pomoru świń. Następnie, na podstawie przygotowanego scenariusza ćwiczeń symulacyjnych, zarówno Inspekcja Weterynaryjna jak i służby wspomagające omówiły procedury i opracowały dokumentację w oparciu o plan gotowości zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz o obowiązujące przepisy. W części praktycznej, która odbyła się na terenie gospodarstwa „FARMER” we wsi Mażucie Straż Pożarna, Policja oraz przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia pracowników DDD zaprezentowały m.in. sposób zabezpieczenia oraz dezynfekcji zarówno ogniska choroby jaki i wyznaczonego obszaru zapowietrzonego. Ponadto, Inspekcja Weterynaryjna, w Zbiornicy Padliny w Olecku, miała możliwość doskonalenia techniki przeprowadzania sekcji świń oraz pobierania próbek do badań laboratoryjnych.  

       Sprawne działanie wszystkich osób odpowiedzialnych za zwalczanie afrykańskiego pomoru świń jest kluczowe w momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej.

Twój komentarz

Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się lub dodaj komentarz bez logowania:

:
:
:
: