O wydziale - Użytkowanie i patologia zwierząt laboratoryjnych. Laboratory Animal Medicine

Użytkowanie i patologia zwierząt laboratoryjnych.   Laboratory Animal Medicine

SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE Z ZAKRESU "UŻYTKOWANIE I PATOLOGIA ZWIERZĄT LABORATORYJNYCH"

(Specjalizacja nr 7)

Krajowy kierownik specjalizacji nr 7: prof. dr hab. Józef Szarek

Kierownik szkolenia specjalizacyjnego: prof. dr hab. Krzysztof Wąsowicz

Sekretarz szkolenia specjalizacyjnego: lek. wet. mgr Andrzej Dzikowski

Kontakt: Katedra Patofizjologii, Weterynarii Sądowej i Administracji, WMW UWM, ul. Oczapowskiego 13, 10-719 Olsztyn tel.: 895233707 e-mail: andrzej.dzikowski@uwm.edu.pl

Program [załącznik]

Katalog umiejętności [załącznik]

Treści kształcenia [załącznik]

Efekty uczenia się [załącznik]

Charakterystyka absolwenta [załącznik]

Zakres: 4 semestry, 4 zjazdy w semestrze, 277 godzin dydaktycznych

Opłata: 8800,00 zł na rachunek bankowy UWM w Olsztynie

nr 67 1240 6960 5795 0000 1542 0026 

Bank Handlowy S.A. w Warszawie

Użytkowanie i patologia zwierząt laboratoryjnych
 

Wybrane hotele w Olsztynie