Wiedza ogólna

Typ: Autor: Sortuj wg. / Data publikacji / Popularność / Tytuł / Nazwisko autora (-)

Warsztaty szkoleniowe w zakresie współpracy z gospodarką pt. „Praktyczne aspekty hodowli owadów na cele paszowe i żywieniowe”

22.07.2022 | Wiedza ogólna | Autor: Tadeusz Bakuła - emeryt 0

.

Cykl książek "Dawna medycyna i weterynaria"

28.01.2014 | 7. Sprawy społeczno-zawodowe | Opublikował/a: Tadeusz Bakuła - emeryt 0
Cykl książek

.

Zaproszenie na uroczystość wręczenia dyplomów

25.04.2023 | Wiedza ogólna | Opublikował/a: Tadeusz Bakuła - emeryt 0
Zaproszenie na uroczystość wręczenia dyplomów

.

VII Zjazd Absolwentów Rocznika 1974 – 1979 Wydziału Weterynaryjnego ART w Olsztynie Sympozjum pamięci prof. dr. hab. Zdzisława Larskiego

25.10.2023 | Wiedza ogólna | Opublikował/a: Tadeusz Bakuła - emeryt 0
VII Zjazd Absolwentów Rocznika 1974 – 1979 Wydziału Weterynaryjnego ART w Olsztynie Sympozjum pamięci prof. dr. hab. Zdzisława Larskiego

.

Analiza opinii i ekspertyz z zakresu medycyny weterynaryjnej.

08.02.2016 | Wiedza ogólna | Opublikował/a: Izabella Babińska 0
Analiza opinii i ekspertyz z zakresu medycyny weterynaryjnej.

W artykule zawarte są statystki dotyczące opinii wydawanych przez lekarza weterynarii jako biegłego. W wyniku przeprowadzonych badań, na podstawie 133 opinii wydanych w latach 2006-2014 ustalono, że najczęściej dotyczyły one zwierząt towarzyszących, w tym głównie psów (40) oraz drobiu (38). W większości ekspertyzy zlecane były przez organy postępowania karnego w sprawach dotyczących m.in. znęcania się nad zwierzętami oraz ustalenia przyczyny ich śmierci. U drobiu jako najczęstszą przyczynę zwiększonych upadków stwierdzono nieprawidłową jakość mieszanek paszowych oraz czynniki zakaźne. W porównaniu z poprzednimi latami zmieniła się proporcja pomiędzy postępowaniami karnymi i cywilnymi, których liczba obecnie jest porównywalna, podczas gdy we wcześniejszych latach sprawy cywilne stanowiły większość.

Niestabilność szczytowo-obrotowa u psów. Prof. dr hab. Zbigniew Adamiak

18.03.2013 | 3. Choroby | Autor: Zbigniew Adamiak 0
Niestabilność szczytowo-obrotowa u psów. Prof. dr hab. Zbigniew Adamiak

Niestabilność szczytowo-obrotowa jest jednostką chorobową spotykaną u psów małych ras. Objawy kliniczne mogą być różne od bolesności okolicy odcinka szyjnego kręgosłupa zwłaszcza podczas ruchów po paraplegię kończyn piersiowych. Leczenie skuteczne to zabieg operacyjny polegający na stabilizacji kręgów C1-C2 za pomocą wkrętów ortopedycznych lub drutów Kirschnera, akrylu, skaryfikacja powierzchni chrzęstnych kręgu C1 i C2 oraz usunięcie zębu obrotnika w przypadku jego uszkodzenia.

Artodeza stawów kończyn u psów. Prof. dr hab. Zbigniew Adamiak

18.03.2013 | 3. Choroby | Autor: Zbigniew Adamiak 0
Artodeza stawów kończyn u psów. Prof. dr hab. Zbigniew Adamiak

Artodeza jest radykalną i zarazem skuteczną metodą leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów kończyn u psów. Zabieg polega na usunięciu chorobowo zmienionej chrząstki stawowej, nawierceniu jamy szpikowej przyległych kości, przeszczepie autologicznym istoty gąbczastej i poprawnym założeniu płyty ortopedycznej

Zwichnięcie kręgosłupa na poziomie L7-S1

29.04.2013 | 3. Choroby | Autor: Zbigniew Adamiak 0
Zwichnięcie kręgosłupa na  poziomie L7-S1

Zwichnięcie kręgosłupa na poziomie trzonu kręgów L7 - S1 jest stosunkowo częstym następstwem wypadków drogowych u psów.