Wiedza ogólna

Typ: Autor: Sortuj wg. / Data publikacji / Popularność / Tytuł / Nazwisko autora (+)

Niestabilność szczytowo-obrotowa u psów. Prof. dr hab. Zbigniew Adamiak

18.03.2013 | 3. Choroby | Autor: Zbigniew Adamiak 0
Niestabilność szczytowo-obrotowa u psów. Prof. dr hab. Zbigniew Adamiak

Niestabilność szczytowo-obrotowa jest jednostką chorobową spotykaną u psów małych ras. Objawy kliniczne mogą być różne od bolesności okolicy odcinka szyjnego kręgosłupa zwłaszcza podczas ruchów po paraplegię kończyn piersiowych. Leczenie skuteczne to zabieg operacyjny polegający na stabilizacji kręgów C1-C2 za pomocą wkrętów ortopedycznych lub drutów Kirschnera, akrylu, skaryfikacja powierzchni chrzęstnych kręgu C1 i C2 oraz usunięcie zębu obrotnika w przypadku jego uszkodzenia.

Zwichnięcie kręgosłupa na poziomie L7-S1

29.04.2013 | 3. Choroby | Autor: Zbigniew Adamiak 0
Zwichnięcie kręgosłupa na  poziomie L7-S1

Zwichnięcie kręgosłupa na poziomie trzonu kręgów L7 - S1 jest stosunkowo częstym następstwem wypadków drogowych u psów.

Artodeza stawów kończyn u psów. Prof. dr hab. Zbigniew Adamiak

18.03.2013 | 3. Choroby | Autor: Zbigniew Adamiak 0
Artodeza stawów kończyn u psów. Prof. dr hab. Zbigniew Adamiak

Artodeza jest radykalną i zarazem skuteczną metodą leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów kończyn u psów. Zabieg polega na usunięciu chorobowo zmienionej chrząstki stawowej, nawierceniu jamy szpikowej przyległych kości, przeszczepie autologicznym istoty gąbczastej i poprawnym założeniu płyty ortopedycznej

Analiza opinii i ekspertyz z zakresu medycyny weterynaryjnej.

08.02.2016 | Wiedza ogólna | Opublikował/a: Izabella Babińska 0
Analiza opinii i ekspertyz z zakresu medycyny weterynaryjnej.

W artykule zawarte są statystki dotyczące opinii wydawanych przez lekarza weterynarii jako biegłego. W wyniku przeprowadzonych badań, na podstawie 133 opinii wydanych w latach 2006-2014 ustalono, że najczęściej dotyczyły one zwierząt towarzyszących, w tym głównie psów (40) oraz drobiu (38). W większości ekspertyzy zlecane były przez organy postępowania karnego w sprawach dotyczących m.in. znęcania się nad zwierzętami oraz ustalenia przyczyny ich śmierci. U drobiu jako najczęstszą przyczynę zwiększonych upadków stwierdzono nieprawidłową jakość mieszanek paszowych oraz czynniki zakaźne. W porównaniu z poprzednimi latami zmieniła się proporcja pomiędzy postępowaniami karnymi i cywilnymi, których liczba obecnie jest porównywalna, podczas gdy we wcześniejszych latach sprawy cywilne stanowiły większość.

WSZECHSTRONNE KOMPENDIUM MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

10.03.2018 | Wiedza ogólna | Opublikował/a: Tadeusz Bakuła - emeryt 0
WSZECHSTRONNE KOMPENDIUM MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

.

Profesor Aart de Kruif doktorem honoris causa UWM

04.06.2018 | Wiedza ogólna | Opublikował/a: Tadeusz Bakuła - emeryt 0
Profesor Aart de Kruif doktorem honoris causa UWM

.

Laparoskopowa gastrotomia Dr hab. n. wet. Marcin Lew

04.02.2013 | 4. Diagnostyka | Opublikował/a: Tadeusz Bakuła - emeryt 0
Laparoskopowa gastrotomia Dr hab. n. wet. Marcin Lew

.

Zmarł dr n. wet. Janusz Borzemski

02.02.2016 | Wiedza ogólna | Autor: Tadeusz Bakuła - emeryt 1
Zmarł dr n. wet. Janusz Borzemski

.

Nagroda Prezydenta Olsztyna — Statuetka św. Jakuba dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie

24.01.2014 | 7. Sprawy społeczno-zawodowe | Opublikował/a: Tadeusz Bakuła - emeryt 0
 Nagroda Prezydenta Olsztyna — Statuetka św. Jakuba dla Wydziału Medycyny  Weterynaryjnej UWM w Olsztynie

W dziedzinie nauki Nagrodę Prezydenta Olsztyna — Statuetki św. Jakuba za rok 2013 otrzymał Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie.

Książki serii „Weterynaria w praktyce”

29.01.2016 | Wiedza ogólna | Opublikował/a: Tadeusz Bakuła - emeryt 0
Książki serii „Weterynaria w praktyce”

Niebawem w księgarniach ukaże się pierwsza część z serii Weterynaria w praktyce - Techniki pracy ze zwierzętami użytkowymi: bydło, świnie, owce, kozy. Autorami publikacji są Hubert Buer i Andreas Palzer. Wydawcą serii jest Wydawnictwo Lekarskie PZWL

1 2 3 4 ... 15 16 17 18