O wydziale - Chirurgia weterynaryjna

Katedra Chirurgii i Rentgenologii

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie

w porozumieniu z Krajową Komisją ds. SPECJALIZACJI LEKARZY WETERYNARII

ogłasza nabór na Podyplomowe Studium Specjalizacyjne z zakresu Chirurgii Weterynaryjnej

 

Więcej: