O wydziale - Choroby Koni

Szkolenia specjalizacyjne

Specjalizacja nr 2

"Choroby Koni"

Kierownikiem Specjalizacji jest prof. dr hab. Andrzej Raś

Czas trwania szkolenia wynosi 2,5- 3 lata i obejmuje ok. 320 godzin wykładów, seminariów, ćwiczeń i staży klinicznych. Zajęcia odbywają się w salach i Klinikach Wydziału oraz innych ośrodkach związanych z aktualna tematyka zjazdów.

CHARAKTERYSTYKA ABSOLWENTA STUDIUM SPECJALIZACYJNEGO NR 2 CHOROBY KONI

Absolwent Kursu – lekarz weterynarii- specjalista chorób koni

Synteza:
diagnozowanie i leczenie niezakaźnych i zakaźnych chorób koni; rozpoznawanie, leczenie i zapobieganie schorzeniom i urazom koni; stosowanie metod biotechniki i wspomaganego rozrodu koni, znajomość przepisów weterynaryjnych w zakresie obrotu produktami leczniczymi dla zwierząt i paszami leczniczymi, prawa farmaceutycznego i odpowiedzialności lekarza weterynarii w sprawach spornych dotyczących koni; promowanie dobrostanu koni.

Zadania:
• badanie kliniczne koni
• diagnozowanie i leczenie chorób zakaźnych i niezakaźnych
• posługiwanie się specjalistyczną aparaturą diagnostyczną (usg, rtg, endoskop)
• pobieranie prób do badań laboratoryjnych (bakteriologia, biochemia, cytologia, endokrynologia, histopatologia)
• diagnozowanie zaburzeń rozrodu w odniesieniu do pojedynczych zwierząt oraz stad
• stosowanie metod wspomaganego rozrodu i sztucznego unasieniania koni
• diagnozowanie i prowadzenie ciąży u klaczy
• rozwiązywanie porodów metodami bezkrwawymi i krwawymi
• opieka poporodowa nad klaczą – metody odejmowania zatrzymanych błon płodowych
• opieka nad noworodkiem, profilaktyka i leczenie chorób źrebiąt
• badanie ogierów w kierunku przydatności do rozrodu z pobieraniem i oceną nasienia
• zabiegi operacyjne na jądrach, prąciu, napletku i gruczołach dodatkowych
• stosowanie współczesnych metod terapii i profilaktyki oraz nowoczesnych leków
• badanie konia w ruchu i diagnostyka kulawizn
• wykorzystanie zabiegów diagnostycznych i leczniczych w ortopedii koni
• zabiegi operacyjne na kończynach
• leczenie schorzeń układu pokarmowego koni z uwzględnieniem chorób jamy ustnej i zębów
• zabiegi operacyjne w leczeniu schorzeń morzyskowych koni
• dietetyka i żywienie koni
• profilaktyka parazytologiczna i rozpoznawanie inwazji pasożytów u koni
• immunologia i immunoprofilaktyka koni
• diagnozowanie i leczenie chorób oczu
• diagnozowanie i leczenie schorzeń kardiologicznych u koni
• kompleksowa opieka nad stadem koni z uwzględnieniem dobrostanu zwierząt
• znajomość przepisów weterynaryjnych i prawa farmaceutycznego
• zarządzanie praktyką weterynaryjną zajmującą się leczeniem koni

Zadania dodatkowe:
• lekarz weterynarii jako biegły w sprawach dotyczących koni
• państwowy nadzór nad produkcją i obrotem materiałem biologicznym pochodzącym od koni

                                                    Program ramowy Kursu

1. Hodowla i żywienie koni (4 godz.)
a) Pochodzenie koni, typy użytkowania i ważniejsze rasy.
b) Najważniejsze elementy pracy hodowlanej.
c) Podstawowe zagadnienia psychologii konia.
d) Zasady żywienia i pielęgnacji koni.
e) Diety zalecane w niektórych chorobach koni.

2. Genetyka (2 godz.)
a) Struktura i funkcja genów
b) Defekty rozwojowe u koni.
c) Choroby genetyczne.
d) Diagnostyka rodowodowa i cytogenetyczna chorób genetycznych.
e) Wykorzystanie genetyki w hodowli koni..

3. Elementy anatomii i fizjologii konia, układów: (4 godz.)
a.) ruchu
b) trawiennego
c) oddechowego
d) krążenia
e) sekcja konia

4. Choroby układu ruchu (30 godz.)
a) diagnostyka kulawizn
b) Metody badania:
- Kliniczne
- Radiologiczne
- Ultrasonograficzne
- Artroskopowe
- Inne ewentualne metody badań (termografia, angiografia, telemetria, dynamografie, scyntygrafia itd.)
c) relacje między kulawizna a przystosowaniem
d) patologia i terapia chorób:
- kości
- stawów
- ścięgien
- torebek i kaletek ścięgnowych
- kopyta
- mięśni
e) traumatologia układu ruchu
f) elementy podkownictwa ortopedycznego i użytkowego
g) Ćwiczenia praktyczne na wyizolowanych kończynach- znieczulenia diagnostycznei punkcje odstawowe, usunięcie kości rysikowej

5. Niezakaźne choroby układu oddechowego (5 godz.)
a) choroby:
- nosa, zatok i worków powietrznych
- krtani i tchawicy
- oskrzeli i płuc (miedzy innymi chroniczna obturacyjna choroba płuc i wysiłkowe krwawienie z płuc
- opłucnej
b) diagnostyka chorób układu oddechowego
- techniki badań (endoskopia, aspiracja śródtchawiczna, badanie cytologiczne wypłuczyn tchawiczno- oskrzelowych i oskrzelowo- pęcherzykowych, ultrasonografia, biopsja, pleuroskopia)
c) zasady leczenia chorób układu oddechowego
d) środowisko a choroby układu oddechowego.

6. choroby układu krążenia (6 godz.)
a) choroby serca:
- zapalenie mięśnia sercowego
- zapalenie wsierdzia i zastawek
b) choroby naczyń
- krwionośnych (tętnic i żył)
- limfatycznych
c) niewydolność krążenia (sercowa i naczyniowa)
d) wrodzone choroby układu krążenia
e) diagnostyka chorób układu krążenia:
- techniki badań (EKG, testy wysiłkowe, USG, analiza gazów krwi, echokardiografia, radiografia źrebiąt, pomiar ciśnienia krwi)
f) zasady leczenia chorób układu krążenia
g) postępowanie terapeutyczne w stanach niewyrównanego krążenia

h) Choroby układu pokarmowego (18 godz.)
a) choroby jamy ustnej i przełyku
b) choroby żołądka
-wrzody żołądka
- ostre rozszerzenie żołądka
c) choroby jelit:
- niedrożności (zatkania, zaczopowania, przemieszczenia)
- nieżytowy skurcz jelit
- wzdęcie jelit
- stany zapalne (duodenitis, typhlocolitis)
d) Choroby koni przebiegające z biegunką
e) Choroby wątroby.
f) Diagnostyka różnicowa chorób przewodu pokarmowego koni (szczególnie morzysk i chorób przebiegających z biegunką oraz chorób wątroby)
g) Tok badania konia przy morzysku
h) Zasady leczenia chorób przewodu pokarmowego, w t6m zachowawcze i operacyjne metody leczenia morzysk
i) Profilaktyka chorób przewodu pokarmowego.

7. Choroby układu moczowego (2 godz.)
a) choroby pęcherza moczowego, moczowodu i cewki moczowej
b) choroby nerek
c) diagnostyka i leczenie chorób układu moczowego
d) zajęcia praktyczne- badanie układu moczowego, cewnikowanie pęcherza, płukanie pęcherza

8. Choroby układu nerwowego (3 godz.)
a) choroby centralnego układu nerwowego
b) choroby obwodowego układu nerwowego
c) badanie, diagnostyka i leczenie chorób układu nerwowego.

9. Fizjologia i patologia rozrodu (30 godz. + 5 godz. Biotechnologii rozrodu)
a) Anatomia i mechanizmy regulujące funkcję układu rozrodczego klaczy (Ćwiczenia na wyizolowanych narządach)
b) Zapłodnienie, ciąża, poród i okres poporodowy oraz mechanizmy regulujące te procesy
c) Indukcja cyklu płciowego, owulacji i porodu
d) Patologia ciąży:
- wczesna obumieralność zarodków
- skręt macicy
- zapalnie łożyska
- ronienia
- patologia porodu i okresu poporodowego
e) Pomoc porodowa bezkrwawa i krwawa (fetotomia)- zajęcia praktyczne
f) Choroby układu rozrodczego klaczy:
- jajników
- jajowodów
- macicy
- pochwy i sromu (zabieg Caslick’a – korekcja krocza i sromu)
g) Diagnostyka w rozrodzie klaczy:
- badanie krwi
- ultrasonografia
- endoskopia
- laparoskopia
- badania endokrynologiczne
- badania cytologiczne i histologiczne
- badania bakteriologiczne, wirusologiczne i serologiczne
- badania na narządach wyizolowanych- ćwiczenia praktyczne
- praktyczne badanie klaczy w rzeźni koni
h) Anatomia i fizjologia czynności rozrodczych ogiera
i) badanie andrologiczne ogiera:
- kliniczne i ocena odruchów płciowych
- ultrasonograficzne, endoskopowe, biopsyjne i radiologiczne
- badanie nasienia oraz konserwacja i ochrona sanitarna nasienia
- badania specjalistyczne do przydatności do rozrodu
j) patologia, diagnostyka i terapia narządów płciowych ogiera
k) immunologia rozrodu koni
l) infekcyjne zaburzenia płodności koni
k) biotechnologia rozrodu koni ( inseminacja, pobieranie nasienia i jego obróbka)

11. Choroby przemiany materii (4 godz.)

a) niedobory oraz zaburzenia gospodarki mineralnej i witaminowej
b) Zaburzenia gospodarki węglowodanowej.

12. Choroby skóry (5 godz.)
a) choroby skóry pochodzenia:
- żywieniowego
- alergicznego (egzema letnia)
- bakteryjnego
- wirusowego
- pasożytniczego
- nowotworowego
b) Diagnostyka i terapia chorób skóry
c) Sarkoidy- podział, diagnostyka i sposoby leczenia

13. Choroby oczu (5 godz.)
a) badanie oka
b) choroby:
- oczodołu
- powiek
- spojówki i kanału nosowo- łzowego
- rogówki, tęczówki, soczewki i ciałka szklistego
- siatkówki, naczyniówki i nerwu wzrokowego
c) choroby nowotworowe oka i oczodołu
d) diagnostyka i terapia chorób oczu ( zajęcia praktyczne)

14. Choroby zakaźne koni (20 godz. )

a) choroby zwalczane z urzędu w Polsce
b) choroby z listy A i B Międzynarodowego Urzędu ds. Epizootii w Paryżu
c) Inne ważniejsze choroby zakaźne koni ( infekcje ruino-, reo-, i adenowirusowi, leptospiroza, listerioza, zołzy, kolibakterioza, pastereloza, aktinobaciloza, rodokokoza, tężec, botulizm, clostridioza, monocytarna erlichioza koni, borelioza, bruceloza)
d) choroby pasożytnicze wywołane inwazja pasożytów wewnętrznych (m. In. Tasiemczyce, węgorczyca, strongylidoza, trichostrongyloza, glistnica, owsica)
e) robaczyce płuc, łzawica, motylica, sarkosporidioza, babeszjoza, kokcydioza, toksoplazmoza koni
f) immunologia oraz diagnostyka i terapia chorób zakaźnych koni.
g) choroby grzybicze (aspergiloza i kryptokokoza)
h) profilaktyka, programy szczepień i odrobaczania
i) Przepisy prawne dotyczące zwalczania chorób zaraźliwych.

15. Chirurgia (14 godz.)
a) przygotowanie konia do zabiegu operacyjnego oraz metody znieczuleń, premedykacji i narkozy (anestezjologia)
b) obsługa sprzętu chirurgicznego (nóż elektryczny, laser, laparoskop, artroskop, aparaty do kriochirurgii, narkozy wziewnej itp.)
c) zabiegi chirurgiczne w obrębie:
- głowy i szyi
- klatki piersiowej
- jamy brzusznej i miednicznej
- kończyn
d) postępowanie z koniem po zabiegu
e) kastracje ogierów

16. Systemowe choroby wielonarządowe (3 godz.)

a) posocznica
b) wstrząs
c) zespól wewnętrznego wykrzepiania

17. Wybrane zagadnienia farmakologii (4 godz.)

a) terapia płynami i elektrolitami
b) terapia przeciwbakteryjna
c) postępowanie przeciwzapalne i przeciwgorączkowe
d) Farmakodynamika leków używanych do immunizacji.

18. Elementy toksykologii (4 godz.)

a) toksyczność wybranych środków farmakologicznych
b) zatrucia metalami
c) zatrucia środkami ochrony roślin
d) zatrucia związane z paszą
e) zatrucia roślinami
f) diagnostyka zatruć
g) postępowanie terapeutyczne i profilaktyczne

19. Choroby źrebiąt (10 godz.)

a) ocena stanu zdrowia noworodka
b) zaburzenia biernego transferu przeciwciał
c) postępowanie z noworodkami wysokiego ryzyka
d) syndrom niedostosowania
e) posocznica
f.) posocznicowe zapalenia stawów i okostnej
g) choroby żołądka i jelit
h) choroby płuc
i) choroby wątroby
j) choroby neurologiczne noworodków
k) czynniki ryzyka ortopedycznego syndromu wzrostu źrebiąt
l) diagnostyka chorób źrebiąt
m) zasady farmakologii noworodków i źrebiąt
n) leczenie zatrzymania smółki- zajęcia praktyczne

20. Nowotwory narządów wewnętrznych koni (2 godz.)

21. Choroby endokrynologiczne (2 godz.)

22. Choroby układu krwiotwórczego (2 godz. )

23. Podstawy Radiologii (4 godz.)

24. Medycyna sportowa (3 godz.)

a) badanie wydolności układu naczyniowo- sercowego i oddechowego u koni sportowych
b) ocena stanu kości, ścięgien i mięśni
c) analiza chodu konia
d) Hematologiczne i endokrynologiczne zmiany podczas wysiłku.
e) Uzupełnienie utraty płynów i elektrolitów u koni wyścigowych
f) programy medyczne i ich wpływ na wyniki sportowe
g) problemy dopingu i międzynarodowe przepisy sportowe
h) badanie konia przy zakupie- zajęcia praktyczne
i ) identyfikacja i opis konia

25. Przepisy prawne związane z wykonywaniem zawodu (2 godz.)

26. Deontologia weterynaryjna (2 godz.)

27. Marketing i prowadzenie praktyki chorób koni (1 godz.)