O wydziale - Choroby psów i kotów

Studium Specjalizacyjne „Choroby Psów i Kotów”

Adres korespondencyjny:

Studium Specjalizacyjne Chorób Psów i Kotów

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

10-957 Olsztyn,

ul. Oczapowskiego 14      

e-mail: sekretariat

Barbara Krysiak tel. (089) 523 37 46

Andrzej Rychlik tel. (089) 523 38 05

WIĘCEJ: